Zdenka Mádlová

Inštruktorka
  • Absolventka bakalárskeho štúdia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej (2018), študentka nadväzujúceho magisterského programu na FTVS UK
  • Erasmus+ štúdium na univerzite ISMAI v Portugalsku
  • Držiteľka trénerskej licencie ČSPS – tréner plávania lll. triedy (2020)
  • Trénerská a lektorská prax v plaveckých školách:
  • Inštruktorka ZŠ Plávanie (2020- súčasnosť)
  • Plavecká škola Tuchlovice (2015-2016)
  • Plavecká škola Activity Club (od 2018)