Štěpán Sivý

Hlavný inštruktor
  • Absolvent magisterského štúdia Prírodovedeckej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, odbor biológie ochrany prírody (2017)
  • Hlavný inštruktor ZŠ Plávanie a ZŠ Lyžovanie (Od 2021- súčasnosť)
  • Inštruktor lyžovania od roku 2013
  • Inštruktor windsurfingu
  • Trénerská prax pri vedení juniorských reprezentantov SR v jachtingu (2017, 2018)
  • Niekoľkonásobný majster Českej republiky v jachtingu, medzinárodný majster Rakúska a Maďarska v jachtingu
  • Absolvent kurzu inštruktora plávania (2022)
  • Absolvent kurzu vodnej záchrannej služby pre obsluhu kúpalísk a bazénov (2021)