Petra Hušková

Prevádzkový manager kurzov pre verejnosť
  • kontaktná osoba pre všetky Vaše otázky týkajúce sa kurzov pre verejnosť
  • email: petra@zsprodeti.cz
  • telefón: 724 168 962