Milan Brož

Hlavný inštruktor a obchodný manažér ZŠ PRO DĚTI
  • Absolvent kurzu Kondičný tréner pre potreby športovcov a športových klubov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej (2020)
  • Certifikovaný tréner fitness – FIT Praha (2019)
  • Študent Telesnej výchovy a športu na PF v Českých Budějoviciach
  • Spoluzakladateľ Tanečná akadémia Sušice
  • Tréner hráčok Streetball Sušice U17 (2019-2020)
  • Inštruktor plávania – Športoviská mesta Sušice (2018-2021), ZŠ PRE DETI (od 2021)
  • Organizátor športových a športovo-kultúrnych podujatí