Michaela Dolínková

Inštruktorka
  • Absolventka bakalárskeho štúdia Sociálnej pedagogiky so zameraním na výchovnú prácu na univerzite v Hradci Králové (2020)
  • Absolventka magisterského štúdia Resocializačnej pedagogiky na univerzite v Pardubiciach (2022)
  • Inštruktor plávania III. triedy
  • Pedagogická prax na ZŠ Smetanova, ZŠ Pardubice – Studánka, školách v prírode, detských táboroch
  • Vedúci krúžku aerobik, zumba na letných detských táboroch (2013-2019)
  • Lektorka hip hopu a tančekov v neziskovej spoločnosti Krúžky ČR Východ (2020)
  • Zakladateľka pretekov dračích lodí pre školy – Dracup (2017)
  • Účastníčka na MČR v aerobiku, kategória Team show (2005-2007)
  • Niekoľkonásobná majsterka Vysočiny v dračích lodiach