Veronika Kubínková

Marketing manager, inštruktorka
  • Vyštudovala Univerzitu Karlovu, odbor Humanitná vzdelanosť, kde sa zamilovala do rýdzej filozofie a vľúdnej duše profesora Jána Sokola.
  • V najsledovanejšej súkromnej televízii prevetrala stojaté vody mediálneho PR.
  • Študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, odbor Arts Management, kde by mala ako najstaršia chovanka odpromovať na začiatku roku 2023.
  • Lektorka ZŠ Plávanie a ZŠ Enviro, marketingová manažérka ZŠ PRE DETI.