Lenka Kunová

Inštruktorka
  • Študentka sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej
  • Trénerka plávania III. triedy
  • Inštruktorka ZŠ plávania a ZŠ PRE DETI (od 2021)
  • Výučba plávania a rehabilitácie s telesne aj mentálne hendikepovanými deťmi v občianskom združení Kontakt BB.
  • Závodné plavkyne Prachatice (2010-14).