Kristina Ohnesorgová

Inštruktorka
  • Absolventka štúdia Fakulty prírodovedno-humanitnej a pedagogickej v odbore Telesná výchova a Anglický jazyk (2021)
  • Lektor ZŠ Plávanie (od roku 2022)
  • Vedúci oddielu v ŠKODA AUTO a. s. – Detský tábor Slnovrat Jetřichovice (od roku 2018)
  • Inštruktor zjazdového lyžovania