Kateřina Mastná

Inštruktorka
  • Študentka Pedagogickej fakulty ZČU Plzen-odbor: Slovenský jazyk a telesná výchova
  • Lektorka plávania 3.triedy
  • Trénerka ZŠ Plávanie a ZŠ Lyžovanie (od 2021)
  • Trénerka atletiky detí 7-9 rokov (2018-2022)
  • Asistenta trénera plávania pre 9 – 13 rokov
  • Táborová vedúca na letných detských táboroch
  • Trénerka baseballu (7-15 rokov)