Jiří Patera

Inštruktor
  • Študent Fakulty telesnej výchovy a športu UK (2019- súčasnosť)
  • Inštruktor ZŠ Plávanie a ZŠ Lyžovanie (od 2020)
  • Tréner gymnastiky a všeobecné športové prípravy, inštruktor na adaptačných kurzoch a športových letných táboroch, lektor anglického jazyka pre najmenších
  • Aktívny lezec, plavec, skialpinista, lyžiar