Jan Čech

Inštruktorka
  • Absolvent FTVS UK- odbor TVS- Bc., UK FTVS, Praha október 2014 — september 2018
  • Mgr., UK FTVS, Praha (2018 -2021)
  • Stáž v Bangkoku (2017)
  • Študent v FMH (Erasmus), Lisabon (2019 — máj)
  • Inštruktor ZŠ Plávanie a ZŠ PRE DETI (od 2021)
  • Organizovanie charitatívnych športových podujatí
  • Organizovanie športových podujatí pre verejnosť
  • Lektor (Cyklistický krúžok) v Karel Holešovský
  • Lektor (Škola korčuľovania) v Zimný štadión Louny
  • Pomocník v ČOV (Český olympijský výbor), Praha