Denis Revák

Inštruktor
  • 2019-2020 Ostravská univerzita – odbor Aplikovaná informatika
  • Študent Ostravskej Univerzity – odbor telesná výchova so zameraním na vzdelávanie
  • Inštruktor plávania 3. triedy
  • Inštruktor ZŠ plávania (od 2021)
  • Sprievodca v Chorvátsku (od 2021)