Anna Dušková

Inštruktorka
  • študentka biológie a environmentálnych štúdií a Výchovy k zdraviu na Pedagogickej fakulte UK ( od 2019)
  • Inštruktorka ZŠ Plávanie a ZŠ Enviro (od 2022)
  • Inštruktorka ZŠ PRE DETI (2021)
  • dobrovoľník na letných táboroch pre telesne postihnutých České para plávanie (2015-2019)