Aneta Martinková

Inštruktorka
  • Absolvent bakalárskeho štúdia Fakulty prírodovedno-humanitnej a pedagogickej TUL, odbor Telesná výchova a Geografia so zameraním na vzdelávanie (2021)
  • Oddielový vedúci na letnom tábore (od roku 2018)
  • Inštruktor lyžovania
  • Lektor plávania – Plavmimi Liberec (od roku 2021)
  • Lektor plávania – ZŠ Plávanie (od roku 2022)