Alexandr Oros

Hlavný inštruktor
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Odbor ruština so zameraním na hospodársko-právnu a turistickú oblasť (2017-2020)
  • Univerzita Palackého v Olomouci. Ruština pre prekladateľov (2020 – 2022)
  • Newton University Brno. Psychológia manažmentu (2022-2025)
  • Inštruktor plávania pre ZŠ Plávanie a ZŠ PRE DETI (od 2020)
  • Koordinátor, tlmočenie a preklad RJ-ČJ / Nestlé
  • Administratíva / Golden Assistance s.r.o.
  • Organizácia firemných akciách a svadieb