Adam Pavlů

Inštruktor
  • Študent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej (od 2021 – súčasnosť)
  • Lektor ZŠ Plávanie (od 2021)
  • Praktikant na táboroch (od r. 2018), športový vedúci na táboroch (od 2021)
  • Inštruktor plávania 3. triedy, inštruktor snowboardingu a inštruktor v lanovom parku (od r. 2021)