Hlavný manageri ZŠ PRE DETI

Hlavný inštruktor a prevádzkový manager. Absolvent ASA výukového programu pre učiteľov plávania, Londýn, Veľká Británia​ (2012)

Hlavný inštruktor a prevádzkový manager. Absolvent magisterského štúdia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej (2009)